Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Η περιήγηση στο εν λόγω site και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Το https://studyingastrology.com προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους νόμους και τους όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του site μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

Οι νόμοι υπ. αρ. 2121/93 και 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και 3471/2006 καθώς και οι συγγενείς και όσοι πιθανόν ψηφιστούν αφορούν τη θεμιτή χρήση, τους χρήστες και τα πνευματικά δικαιώματα και τηρούνται απαρέγκλιτα.

Το https://studyingastrology.com (εφεξής «το εν λόγω site») προσφέρει στους επισκέπτες/αναγνώστες του (εφεξής «χρήστες») πληθώρα αστρολογικών πληροφοριών-υπηρεσιών. Ο χρήστης των υπηρεσιών μας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι».

Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο εν λόγω site, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Σύμφωνα με τον νόμο, η παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του εν λόγω site σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η επικάλυψη του λογοτύπου του εν λόγω site καθώς και η επικάλυψη ή η παρεμπόδιση της προβολής διαφημιστικών banners κ.λπ.) απαγορεύονται ρητώς.

Συνιστάται στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη.

Το εν λόγω site διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και στον δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του, να προβάλλει το λογότυπό του και να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης και μεγέθους (stamp, banner, pop-up, webover, fullview, intersistial, advertorials, textlinks κ.λπ.).

Απαγορεύεται ρητά και σύμφωνα με τον νόμο η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος site με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή/και συγγραφέα του site. Ακόμη και σε περίπτωση που δοθεί άδεια αναδημοσίευσης θα γίνεται αναφορά στο εν λόγω site ως πηγή προέλευσης. ISSN: 2585-2485. Επίσης ΔΕΝ επιτρέπεται η διακίνηση του υλικού σε προσωπικά social media, όπως facebook, twitter, blogs και άλλα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του εν λόγω site και του χρήστη των σελίδων και των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του εν λόγω site, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί το εν λόγω site και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Το εν λόγω site δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Το εν λόγω site δύναται να ενημερώνει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω e-mail είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του εν λόγω site ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του εν λόγω site υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και τον Ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο και πάντα με κύριο γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του εν λόγω site, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση με το GDPR

Γενικά

Το GDPR είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον χρήστη από το εν λόγω site, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του εν λόγω site. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του εν λόγω site. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η εξακολούθηση της χρήσης του εν λόγω site σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του χρήστη.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των υπηρεσιών μας δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Φόρμες εισαγωγής σχολίων

Σε περίπτωση που επιλέξετε να σχολιάσετε κάτω από κάποιο άρθρο, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Τα δεδομένα παραμένουν στον ασφαλή server για όσο διάστηματα τα σχετικά άρθρα είναι ενεργά.

Πολιτική διαχείρισης σχολίων

Ο κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων του.

Ο ιστότοπος ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ:

 1. Βίαια, προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια.
 2. Σχόλια που απειλούν ή βλάπτουν τη φήμη προσώπων ή οργανώσεων.
 3. Διαφημίσεις.
 4. Πολλαπλά σχόλια εκτός θέματος ή επαναλαμβανόμενα σχόλια που είναι αποτέλεσμα αντιγραφής και επικόλλησης (copy&paste) και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εσφαλμένων/παραπλανητικών εντυπώσεων.
 5. Προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις.

COOKIES

Το εν λόγω site χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του.

Τα cookies είναι αρχεία τα οποία περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και τα οποία έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν πλοηγό, όπου και αποθηκεύονται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν μια μόνο επίσκεψη/σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο επίσκεψη, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από το εν λόγω site και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται παρακάτω:

Χρησιμοποιούνται (1P_JAR, NID, __asc, __auc, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gid, studyingastrology_tpl, the_cookie564), ώστε να

 • αναγνωρίζεται ένας υπολογιστής όταν ένας χρήστης επισκέπτεται το εν λόγω site ή συνδεόμενες εφαρμογές,
 • για να παρακολουθείται η πλοήγηση των χρηστών στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών,
 • για την ανάλυση της χρήσης του εν λόγω site ή των συνδεόμενων εφαρμογών,
 • για τη διαχείριση του εν λόγω site ή των συνδεόμενων εφαρμογών,
 • για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του εν λόγω site και των συνδεόμενων εφαρμογών,
 • για την προσωποποίηση του εν λόγω site ή των συνδεόμενων εφαρμογών,
 • για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τούς επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δεν θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του εν λόγω site ή των συνδεόμενων με αυτό εφαρμογών.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του εν λόγω site

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του εν λόγω site και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους.

Υποχρεούμαστε δε να αναφέρουμε κάθε παραβίαση της βάσης δεδομένων του εν λόγω site στις αρμόδιες Αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το εν λόγω site δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Το εν λόγω site δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω site αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του εν λόγω site είναι εξατομικευμένες για συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Για το λόγο αυτό δεν υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το εν λόγω site ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Το εν λόγω site δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Το εν λόγω site δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε / Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπου

To εν λόγω site χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics (GA) για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το εν λόγω site. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες του GA δεν σας καθιστά προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και ενδεχομένως επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του χρήστη, με τις επισκέψεις του και τη δραστηριότητά του στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων: της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρομών πλοήγησης στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).

Προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται μέσω του εν λόγω site ή συνδεόμενων εφαρμογών, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του εν λόγω site ή σε σχετιζόμενες εφαρμογές.

To εν λόγω site δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για:

 • τη διαχείριση του εν λόγω site και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων.
 • την ενεργοποίηση για τον χρήστη της δυνατότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εν λόγω site ή συνδεόμενων εφαρμογών.
 • την παροχή στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες σε τρίτα μέρη, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών.
 • τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες του εν λόγω site ή τις συνδεόμενες εφαρμογές.
 • την ασφαλή διατήρηση του εν λόγω site καθώς και των συνδεόμενων εφαρμογών, ώστε να αποφεύγονται απάτες.
 • τη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του εν λόγω site ή των συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του εν λόγω site ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων των συνδεόμενων εφαρμογών).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το εν λόγω site δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο εν λόγω site.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το εν λόγω site δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του εν λόγω site σε κανέναν τρίτο φορέα.

Το εν λόγω site μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο:

(α) στο βαθμό που είναι υποχρεωμένο από τον νόμο,

(β) σε σύνδεση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία,

(γ) για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για την αποφυγή απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου),

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, το εν λόγω site δεν θα διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτα μέρη, εκτός της εταιρείας που αποστέλλει το newsletter.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως συμμορφώνεται το εν λόγω site με τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργάζεται το εν λόγω site για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους, δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν, ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, το εν λόγω site θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:

(α) στον βαθμό που αυτό απαιτείται από τον νόμο,

(β) εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του εν λόγω site πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες,

(γ) για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά του (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το εν λόγω site θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.

Το εν λόγω site θα αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (firewall).

Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που θα εκτελούνται μέσω του εν λόγω site ή των συνδεόμενων εφαρμογών θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και, κατά συνέπεια, δεν δύναται το εν λόγω site να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Το εν λόγω site μπορεί μόνο να εγγυηθεί μετά την άφιξη των προσωπικών δεδομένων στο χώρο στον οποίο φιλοξενείται.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο εν λόγω site ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητείται από το εν λόγω site να γνωστοποιηθεί ο κωδικός αυτός.