Πλάσματα, πράγματα και ιδιότητες που μετέχουν στην ΟΥΣΙΑ του ΕΡΜΗ

Ο Ερμής συμβολίζει την επικοινωνία και τον λόγο, ό,τι είναι πολύχρωμο, διφορούμενο, επιδέξιο, μπερδεμένο, απατηλό, ανάμεικτο.

 

Καθημερινή επικοινωνία.
Μη λεκτική επικοινωνία.
Βιβλία.

Ό,τι μιλά ή μιμείται τον άνθρωπο…

Όσοι είναι ικανοί στο λόγο…

Ο μεγάλος ρήτορας Δημοσθένης. Λούβρο.
Ομιλητές στο TED. Εδώ η Jane Fonda μιλάει για το γήρας ως τρίτη και σημαντική πράξη της ζωής.

Και άλλοι ικανοί στο λόγο ή/και επιδέξιοι στα χέρια.

Όσα πράγματα είναι πολλά και πολύχρωμα…

Το ίδιο ισχύει και για τα φυτά.

Ο Ερμής είναι φυσικός σημειοδότης και της αστρολογίας.

Το ωροσκόπιο του William Lilly του μεγάλου αστρολόγου του 17ου αι.

Ενδιαφέρον θα είναι να σκεφτείτε στην ουσία ποιων άλλων πλανητών, εκτός από τον Ερμή, μετέχουν τα παραπάνω πλάσματα και πράγματα.