Πλάσματα, πράγματα και ιδιότητες που μετέχουν στην ΟΥΣΙΑ του ΚΡΟΝΟΥ

Ο Κρόνος κυβερνά ό,τι έχει σχέση με τη γη, ό,τι είναι παλιό, γερασμένο, μαύρο, βαρύ, νεκρό, σάπιο, περιοριστικό, ξηρό, κρύο, μοναχικό, λυπημένο.

Ο περιορισμός της ψυχής στο ανθρώπινο σώμα.
Το γήρας. Προσωπογραφία ηλικιωμένου του Rembrandt.
Ο ζητιάνος. Έργο του Louis Dewis, Γαλλία, 1916.
Καλλιέργεια της γης, κτηνοτροφία.

Ενδιαφέρον θα είναι να σκεφτείτε στην ουσία ποιων άλλων πλανητών, εκτός από τον Κρόνο, μετέχουν τα παραπάνω πλάσματα και πράγματα.