Γενέθλια Αστρολογία

Αυτογνωσία με τη βοήθεια της Γενέθλιας Αστρολογίας

Η Γενέθλια Αστρολογία βοηθάει στο να μάθετε καλύτερα τον εαυτό σας, αν πραγματικά είστε έτοιμοι και το θέλετε. Οι δυνατότητες και τα μειονεκτήματα ενός ανθρώπου, η ιδιοσυγκρασία του, ο χαρακτήρας που διαμορφώνει, φαίνονται στο γενέθλιο ωροσκόπιο. Φυσικά και αναφέρεται στην ψυχολογία, αφού η Πραγματική Αστρολογία βασίζεται στην ύπαρξη και τη μελέτη της ψυχής. Σημειώστε ότι υπάρχει πέραν του ωροσκοπίου της γέννησης και το εσωτερικό ωροσκόπιο, το ωροσκόπιο της ψυχής.

Ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον εαυτό του μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα προτερήματα αλλά και τα ελαττώματά του, ακόμη και τις ιδιότητές του που δεν αλλάζουν. Με βάση το γνώθι σαυτόν προωθεί την πνευματική του ανάπτυξη, την ψυχική και σωματική του υγεία.  

Το γενέθλιο ωροσκόπιό σας δείχνει χιλιάδες πράγματα που κανονικά θα γέμιζαν ολόκληρο βιβλίο. Οι περισσότεροι αστρολόγοι ασχολούνται με την ηλιακή αστρολογία, δηλαδή σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο Ήλιος τη στιγμή της γέννησης. Αυτό σημαίνει ότι το 1/12 των κατοίκων του πλανήτη έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι λογικό και δεν ισχύει, όπως αποδεικνύει και η κοινή εμπειρία.

Ο αστρολόγος που ακολουθεί τους κανόνες της παραδοσιακής αστρολογίας λαμβάνει υπόψη του δεκάδες άλλα πράγματα: τους πλανήτες, τις ουσιώδεις και τυχαίες ποιότητές τους, τη φύση από τη θέση τους ανάλογα με το ζώδιο και σε σχέση με τον Ήλιο, τις σχέσεις των πλανητών μεταξύ τους, τις αντισκιές των πλανητών, τα σταθερά άστρα και τους αραβικούς κλήρους, το hyleg, το alchocoden και τα anareta, δηλαδή τις τρεις Μοίρες των αρχαίων, την ηλιακή ή την σεληνιακή έκλειψη πριν τη γέννηση και πολλά άλλα. 

 

Προβλέψεις με τη βοήθεια της Γενέθλιας Αστρολογίας

Φυσικά πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε και με τη βοήθεια του γενέθλιου ωροσκοπίου σας. Αλλά πρέπει να είστε σίγουροι για την ακριβή ώρα της γέννησής σας. Τα παλιότερα χρόνια, οι άνθρωποι δεν ήξεραν, πολλές φορές, ούτε το χρόνο της γέννησής τους, γι’ αυτό και οι αστρολόγοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την Ωριαία Αστρολογία.

Ακόμη πρέπει να ξέρετε ότι η πρόβλεψη με τη Γενέθλια Αστρολογία είναι μια χρονοβόρα εργασία για τον Πραγματικό Αστρολόγο, επειδή την κάνει με όλους τους κανόνες -και όχι με μια ματιά- για να είναι ακριβής.

Η πρόβλεψη μέσω της Γενέθλιας πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπαμε παραπάνω, το γενέθλιο ωροσκόπιό σας δείχνει χιλιάδες πράγματα που κανονικά θα γέμιζαν ολόκληρο βιβλίο. Κάποια από αυτά στη διάρκεια της ζωής σας θα ενεργοποιηθούν και άλλα όχι. Αν επρόκειτο να ενεργοποιηθούν όλα, δεν θα μας έφταναν δεκάδες ζωές.  Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε συγκεκριμένα θέματα για να δούμε αν πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Και τελικά…

Ο Πραγματικός Αστρολόγος θα σας μιλήσει για σας και το μέλλον σας, χωρίς αοριστολογίες και ύποπτες κολακείες. Οι δυνατότητες και τα μειονεκτήματα ενός ανθρώπου, ο τρόπος σκέψης και τα συναισθήματά του, φαίνονται στο γενέθλιο ωροσκόπιο. Όλα αυτά όμως είναι ο προσωπικός σας δρόμος και δεν μπορεί να τα αλλάξει ο αστρολόγος. Εσείς μόνον μπορείτε να τα αλλάξετε, αν φυσικά θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη γνώση που παρέχει το ωροσκόπιό σας. Έχοντας κατά νου τη γνώση αυτή, οι επιλογές σας είναι αποκλειστικά δική σας υπόθεση, ό,τι κι αν αστρολόγος σας υποδείξει κι ας είναι σωστός στην προσέγγισή του.

Αν θέλετε λοιπόν να ασχοληθούμε με το γενέθλιο ωροσκόπιό σας πατήστε ΕΔΩ.