Πλάσματα, πράγματα και ιδιότητες που μετέχουν στην ΟΥΣΙΑ του ΗΛΙΟΥ

Ο Ήλιος κυβερνά ό,τι είναι μοναδικό, βασιλικό, χρυσό, έντιμο, ό,τι δίνει ζωή.

 

Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει…
Κάστρο Schwerin, Γερμανία.
Ο Ριχάρδος 1ος της Αγγλίας, ο επονομαζόμενος λεοντόκαρδος.

 

Ενδιαφέρον θα είναι να σκεφτείτε στην ουσία ποιων άλλων πλανητών, εκτός από τον Ήλιο, μετέχουν τα παραπάνω πλάσματα και πράγματα.