Η ΟΥΣΙΑ και ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχουν μυστηριώδεις και ανεξιχνίαστες δυνάμεις που συνδέουν τους πλανήτες κι εμάς. Υπάρχουν θεωρίες για κοσμικές δυνάμεις, βαρυτικές ή άλλες, που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, που δήθεν μας συνδέουν με τους πλανήτες. Κάθε θεωρία που αναφέρεται σε υλική σύνδεση, οσοδήποτε λεπτό κι αν είναι το υλικό της σύνδεσης αυτής, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πλανήτη, είναι αβάσιμη. Η λύση στο ερώτημα δίνεται με την ουσία (essence). Και η ουσία δεν έχει να κάνει με υλικά πράγματα.
Όλοι οι αρχαίοι σοφοί, ανάμεσά τους ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, περιέγραψαν την πνευματική φύση του κόσμου. Στην εικόνα η πτολεμαϊκή κοσμολογική αντίληψη, όπως παρουσιάζεται σε σύνοψη του Μεσαίωνα: άγγελοι, δηλαδή πνευματικές οντότητες, κινούν τις ουράνιες πλανητικές σφαίρες. Εικονογράφηση του Matfre Ermengau, 14ος αι. Καταλονία. Yates Thompson 31  f. 66.

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να περιγράψουμε με απλά λόγια το τι είναι ουσία και πώς δηλώνεται στη σχέση πλανητών και πραγμάτων του κόσμου. Έχουμε τον πλανήτη Αφροδίτη. Αναρίθμητα πράγματα κυβερνώνται από την Αφροδίτη: οι χορευτές μπαλέτου, ο χαλκός, τα γλυκά, οι νεαρές γυναίκες, η μουσική, τα σταφύλια κ.λπ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν την ουσία της φύσης της Αφροδίτης, ακριβώς όπως και ο πλανήτης Αφροδίτη, έχει την ουσία της φύσης της Αφροδίτης. Τα σταφύλια, ο χαλκός και ο πλανήτης Αφροδίτη μπορεί να είναι σε διαφορετικά μέρη, αλλά η ουσία τους είναι μία.

Δεν συνδέονται οι ουσίες. Είναι ένα. Και καθώς είναι ένα, όταν ένα από τα πράγματα που μετέχει στην ουσία κινείται, και όλα τα άλλα πράγματα που μετέχουν στην ίδια ουσία κινούνται, χωρίς να έχει σημασία το πόσο μακριά μπορεί να είναι το ένα από το άλλο. Αυτός είναι ο λόγος που, παρατηρώντας για παράδειγμα την Αφροδίτη στον ουρανό, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τα πράγματα που έχουν τη φύση της Αφροδίτης στη Γη.

Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι όλα τα πράγματα ή πλάσματα του κόσμου μετέχουν στην ουσία όχι ενός πλανήτη αλλά περισσότερων. Συνήθως υπερισχύει η ουσία ενός ή δύο από αυτούς. Κανένα πράγμα σ’ αυτόν τον κόσμο δεν υφίσταται σε καθαρή μορφή. 

Όλη η ουσία είναι στην πραγματικότητα ΜΙΑ. Και κάνοντας έναν παραλληλισμό με υλικά πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι, όπως το λευκό φως διαχωρίζεται σε 7 χρώματα μέσω ενός πρίσματος, έτσι και η ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ διαχωρίζεται σε 7 διαφορετικά χρωματισμένες ακτίνες διαμέσου των πλανητικών σφαιρών. Όλα τα δημιουργήματα που μετέχουν στην ίδια ‘ακτίνα’, στην ίδια ουσία,  έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους.